kekemelik_ozellik

Kekemeliğin Özellikleri:

Kekemelik Genellikle Hangi Yaşta Ortaya Çıkar?

Kekemelik, genellikle dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkar (2-6 yaş).
Bazı durumlarda, okul çağında, nadiren yetişkinlikte de ortaya çıktığı görülebilir.
Yine 2 ile 3 yaşları arasında çocuklarda normal olarak kabul edilen geçici kekemelik durumları görülebilir. Bu durum 2-3 aylık zaman sonunda hala devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Kekemelik Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi?

Kekemelik erkek çocuklarda, kız çocuklarda görüldüğünden daha yaygın olarak görülür, yaklaşık olarak 3-4 kat daha fazladır. Şiddeti ve sürekliliği de kız çocuklara oranla daha fazladır.